Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

MS'abbaacbb n  
أبّ
ENfatherfather n  
MS'agdaedaacgdaed n 
أجدا َد
ENancestorancestor n 
ENgrandparentgrandparent n 
MS'achchaacKK n  
أخّ
ENbrotherbrother n  
MS'aslaacSl n 
أصل ا ِلعـَئلـَة
ENparentageparentage n 
MS'ahlaachl n  
أهل عـَيلـَة
ENclose relativesclose relatives n 
ENkinkin n 
ENfamilyfamily n  
MS'ibniicbn n  
إبن
ENsonson n  
MS'ibnaiicbnaö n 
إبنـَة
ENdaughterdaughter n  
MS'ibn 'achiicbn aacK n 
إبن أخ
ENnephewnephew n 
EG'ibnaharaamiicbn Haraam n  Impolite
إبن حـَرا َم
ENbastardbastard n  Impolite
ENilligitimateilligitimate adj person
MS'ibnahilaaliicbn Hilaal n 
إبن حـِلا َل
ENlegitimate personlegitimate person n born within marriage
EG'ibnachaeliicbn Kael n 
إبن خا َل
ENcousincousin n son of mother's sibling
MS'ibnaAammiicbn Aamm n 
إبن عـَمّ
ENcousincousin n son of father's sibling
EG'itbannaiictbannY v  
إتبـَنّى
ENadoptadopt v  
EG'ichwaetiicKwaet n  
إخوا َت
ENsiblingsibling n  
EG'ubuwwauucbuwwaö n 
أ ُبـُوّ َة
ENpaternitypaternity n 
MS'uchtuucKt n  
أ ُخت
ENsistersister n  
MS'usrauucsraö n  
أ ُسر َة
ENfamilyfamily n  
MS'ummuucmm n  
أ ُمّ وا َلـِد َة
ENmothermother n  
MS'ummoomauucmmwmaö n 
أ ُمّومـَة
ENmaternitymaternity n 
EG'umoomauucmwmaö adj 
أ ُمومـَة
ENmaternalmaternal adj 
MSbaAlbaAl n  Archaic
بـَعل
ENhusbandhusband n  
MSbaebabaebaa n  
با َبا
ENdaddad n  
MSbikrbikr n 
بـِكر أو ِل مـَولود
ENfirst bornfirst born n 
MSbintbint n  
بـِنت إبنـَة
ENdaughterdaughter n  
MSbintbint n  
بـِنت فـَتا َ َة
ENmaidenmaiden n 
ENgirlgirl n  
MSbint 'achbint aacK n 
بـِنت أخ
ENnieceniece n brother's daughter
EGbint 'uchtbint uucKt n 
بـِنت أ ُخت
ENnieceniece n sister's daughter
MSbunaibunay n  Archaic
بـُنـَي
ENsmall boysmall boy n 
MSbunayyabunayyaö n  Archaic
بـُنـَييـَة
ENsmall girlsmall girl n 
MStabannitabanny n 
تـَبـَنّي
ENadoptionadoption n 
MStabannatabannY v 
تـَبـَنّى
ENadoptadopt v  
MStaw'amtawaacm n  
تـَوأم
ENtwintwin n  
EGt'aallif maAataacallif maAa v 
تأ َلّـِف مـَعـَ مـَعر ِفـِة شـَخص
ENbecome intimate withbecome intimate with v 
MStirbayatirbayaö n  
تـِربـَيـَة
ENparentingparenting n  
ENbreedingbreeding n reproduction
MSgiddgidd n 
جـِدّ عـَئلـَة
ENgrandfathergrandfather n 
ENgrandpagrandpa n  Informal
MSgiddagiddaö n 
جـِدّ َة
ENgrandmothergrandmother n 
ENgrandmagrandma n 
EGgoozgwz n used with posessive pronoun gwz-y 
جوز عا َئلـَة
ENhusbandhusband n  
MSgeelgyl n 
جيل
ENgenerationgeneration n in family
MShadaanaHaDaanaö n 
حـَضا َنـَة مـَسٶلـِيـَة
ENcustodycustody n of children
MShafeedHafyd n 
حـَفيد
ENgrandchildgrandchild n 
EGhamaHamaa n  
حـَما را َجـِل
ENfather in lawfather in law n 
EGhamaHamaa n  
حـَما سـِتّ
ENmother in lawmother in law n  
MSchaelKael n 
خا َل
ENuncleuncle n mothers brother
MSchaelaKaelaö n  
خا َلـَة
ENauntaunt n mother's side 
EGzoogzwg n 
زوج
ENhusbandhusband n  
MSsilfsilf n 
سـِلف
ENbrother in lawbrother in law n the woman's (muslims only)
MSshaqeeqshaQyQ n 
شـَقيق
ENfull brotherfull brother n 
MSsabiyyaSabiyyaö n lebanese word
صـَبـِييـَة
ENgirlgirl n  
MSsihrSihr n 
صـِهر
ENbrother in lawbrother in law n the man's
EGtantTanT n 
طـَنط
ENauntaunt n address
MStiflTifl n  
طـِفل
ENinfantinfant n 
ENbabybaby n  
ENchildchild n  
ENkidkid n child 
MStufoolaTufwlaö n 
طـُفولـَة
ENchildhoodchildhood n 
MSAaraabAaraab n 
عـَرا َب
ENgodfathergodfather n 
MSAammAamm n 
عـَمّ
ENuncleuncle n fathers brother
MSAammaAammaö n  
عـَمّـَة
ENauntaunt n father's side 
EGAayilAayil adj 
عـَيـِل
ENchildishchildish adj 
MSAayilAayil n  
عـَيـِل
ENchildchild n  
EGAaylaAaylaö n  
عـَيلـَة
ENfamilyfamily n  
EGAae'iliAaeycily adj  
عا َئـِلي
ENfamilyfamily adj  
MSAilaaqaAilaaQaö n 
عـِلا َقـَة عـَيلـَة
ENrelationrelation n 
MS'areebqaryb n 
قـَريب
ENrelativerelative n blood relation
MS'areebqaryb adj 
قـَريب
ENrelatedrelated adj family
EGmaamamaamaö n  Informal  
ما َمـَة
ENmothermother n  
ENmummymummy n mother Informal  
ENmummum n  Informal  
EGm'aloofmaaclwf adj 
مألوف شـَخص
ENintimate withintimate with adj 
EGmuw'allafamuwcaellafaö n 
مـُٶا َلّـَفـَة
ENintimacyintimacy n 
EGmw'ansamwcaansaö n 
مٶا َنسـَة
ENintimacyintimacy n 
MSnasabnasab n 
نـَسـَب
ENrelationshiprelationship n family
EGniseebnisyb n 
نـِسيب
ENrelativerelative n by marriage
MSwaladwalad n  
و َلـَد إبن
ENsonson n  
MSwaladwalad n  
و َلـَد أطفا َل
ENchildchild n  
ENkidkid n child 
MSwaladwalad n  
و َلـَد طـِفل
ENboyboy n  
MSwalad gheer sharaAiwalad Gyr sharaAy n 
و َلـَد غير شـَر َعي
ENbastardbastard n  Impolite
MSwaelideenwaelidyn n 
وا َلـِدين
ENparentparent n 
EGwaldawaeldaö n 
وا َلد َة
ENmothermother n formal
MSyiteemyitym n  
يـِتيم
ENorphanorphan n