Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

EG'abw di'ee'aacbw diqyq n 
أبو د ِقيق
ENmothmoth n 
MS'araadaacraaD n 
أرا َض
ENtermitetermite n 
MSbarghoothbarGwth n 
بـَرغوث
ENfleaflea n 
MSba''baqq n 
بـَقّ
ENbedbugbedbug n 
ENlouselouse n 
MSba'' ilfiraashbaqq iil-firaash n 
بـَقّ ا ِلفـِرا َش
ENbedbugbedbug n 
MSbiyt ilAankabootbiyt iil-Aankabwt n 
بـِيت ا ِلعـَنكـَبوت
ENcobwebcobweb n 
ENspider's webspider's web n 
ENwebweb n 
MSgaraadgaraad n 
جـَرا َد
ENlocustlocust n 
MShasharaHasharaö n 
حـَشـَر َة
ENinsectinsect n 
USbugbug n 
EGhalazoonaHalazwnaö n 
حـَلـَزونـَة
ENsnailsnail n 
MSchaliyit nahlKaliyiö naHl n 
خـَلـِيـِة نـَحل
ENbeehivebeehive n 
EGchunfisaKunfisaö n 
خـُنفـِسـَة
ENbeetlebeetle n 
MSdabboordabbwr n 
د َبّور
ENwaspwasp n 
MSdabboor 'ahmardabbwr aacHmar n 
د َبّور أحمـَر
ENhornethornet n 
EGdibbaendibbaen n  
د ِبّا َن
ENflyfly n  
MSdooddwd n 
دود
ENwormworm n 
EGsawwissawwis v  
سـَوّ ِس
ENbe infected with weevilsbe infected with weevils v  
EGsoossws n 
سوس
ENweevilweevil n 
EGshanabshanab n 
شـَنـَب حـَشا َرا َت
ENantennaantenna n insect
MSsursaarSurSaar n  
صـُرصا َر
ENcockroachcockroach n  
MSsursoorSurSwr n 
صـُرصور
ENcockroachcockroach n  
EGAa'rabAaqrab n 
عـَقر َب
ENscorpionscorpion n 
MSAankabootAankabwt n 
عـَنكـَبوت
ENspiderspider n 
EGAittaAittaö n 
عـِتّـَة
ENmothmoth n in clothes
MSfaraashafaraashaö n 
فـَرا َشـَة
ENbutterflybutterfly n 
ENmothmoth n 
MS'arasqaraS v  
قـَر َص حـَشا َرا َت
ENbitebite v  sting 
ENstingsting v  
EG'amlqaml n 
قـَمل
ENlouselouse n 
MSmashtal nahlmashtal naHl n 
مـَشتـَل نـَحل
ENapiaryapiary n several beehives
MSmadrabmaDrab n 
مـَضر َب د ِبّا َنـَة
ENfly swatterfly swatter n 
MSmubeedmubyd n 
مـُبيد
ENinsecticideinsecticide n 
EGnahlnaHl n 
نـَحل
ENbeebee n 
MSnamlnaml n 
نـَمل
ENantant n 
MSnaml 'abyadnaml aacbyaD n 
نـَمل أبيـَض
ENtermitetermite n 
EGnamoosnaemws n  
نا َموس
ENmosquitomosquito n  
MSnimsnims n 
نـِمس حـَشـَر َة
ENichneumonichneumon n parasitic wasp