Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

ENa whilea while n  
MSshiwayashiwayaö adv  
شـِو َيـَة و َقت
ENbe permanentbe permanent vi  
MSdaemdaem vi  
دا َم
ENI have been ... for ...I have been ... for ... prep for a period of time 
EGba'aelibaqae-l-y expr Lit. it has become for me 
بـَقا َلي
ENall dayall day adv  
MStool ilyoomTwl iil-ywm adv  
طول ا ِليوم
ENall my lifeall my life expr 
MStool AumriTwl Aumry expr 
طول عـُمري
ENall the timeall the time expr  
MStool ilwa'tTwl iil-waqt expr  
طول ا ِلو َقت
ENall your lifeall your life expr 
EGtool AumrakTwl Aumr-ak expr change ending to suit person
طول عـُمر َك
ENas soon as possibleas soon as possible adv 
EGfi 'asraA wa'tfy aacsraA waqt adv 
في أسر َع و َقت
ENbriefbrief adj 
EGmuchtasarmuKtaSar adj 
مـُختـَصـَر
ENbrieflybriefly adv  
MSbi'ichtasaarbi-iicKtaSaar adv  
ب ِإختـَصا َر
ENchronicchronic adj 
MSmustadeemmustadym adj 
مـُستـَديم
ENconstantlyconstantly adv  
EGdaymandaeymaeN adv  
دا َيماً َ تـَمـَلّي
EGtamallitamally adv daaymaaN is better Archaic  
تـَمـَلّي
MSbi'istimraarbi-iicstimraar adv  
ب ِإستـِمرا َر
EGAala toolAalY Twl adv  
عـَلى طول دا َئماً َ
EGbisifa mustadeemabi-Sifaö mustadymaö adv  
ب ِصـِفـَة مـُستـَديمـَة
ENcontinuouslycontinuously adv 
MSbi'istimraarbi-iicstimraar adv  
ب ِإستـِمرا َر
ENdayday n 24 hours 
MSyoomywm n  
يوم
ENdecadedecade n 
MSAashar sineenAashar sinyn n 
عـَشـَر سـِنين
ENdurationduration n 
MSli muddaly muddaö n 
لي مـُدّ َة
EGbaqa'baQaaC n 
بـَقا َء مـُدّ َة
ENendlessendless adj 
EGla nihae'ilae nihaeycy adj 
لا َ نـِها َئي
ENeraera n 
EGfatra za maniyyafatraö za maniyyaö n 
فـَتر َة ز َ مـَنـِييـَة
ENeternaleternal adj 
MSdae'imdaeycim adj  
دا َئـِم عـَلى طول
ENeternityeternity n future
EG'abadaacbad n 
أبـَد
ENeternityeternity n amount of time
EG'amadaacmad n 
أمـَد
ENeverever adv for ever
EGliil'abadli-iil-aacbad adv 
ل ِا ِلأبـَد
ENfor lifefor life adv 
EGmuw'abbadmuwcabbad adv 
مـُٶ َبّـَد
ENforeverforever adv  
EGlil'abadlil-aacbad adv  
لـِلأبـَد
ENfrom now onfrom now on expr  
EGmin hina wa raayihmin hinaa wa raayiH expr  
مـِن هـِنا َ و َ را َيـِح
ENin a whilein a while adv 
MSfi wa't 'a'allfy waqt aacqall adv  
في و َقت أقـَلّ
ENinstantinstant n 
MSlahazalaHaZaö n 
لـَحـَظـَة
ENinterminableinterminable adj 
EGla nihae'ilae nihaeycy adj 
لا َ نـِها َئي
ENintervalinterval n period of time
MSli muddaly muddaö n 
لي مـُدّ َة
MSfatrafatraö n 
فـَتر َة و َقت
ENlastlast v  
MSdaemdaem vi  
دا َم
ENlong-termlong-term adj 
EGmudda taweelamuddaö Tawylaö adj 
مـُدّ َة طـَويلـَة
ENminuteminute n  
MSdi'ee'adiqyqaö n  
د ِقيقـَة
ENmomentmoment n  
MSlahzalaHZaö n  
لـَحظـَة
MSburhaburhaö n 
بـُرهـَة
ENoverover prep a period of time
EGchilaelKilael adv  
خـِلا َل
ENpast eternitypast eternity n 
EG'azaelaaczael n 
أزا َل
ENperiodperiod n of time
MSli muddaly muddaö n 
لي مـُدّ َة
MSfatrafatraö n 
فـَتر َة و َقت
ENpermanentpermanent adj 
MSdae'imdaeycim adj  
دا َئـِم عـَلى طول
ENpermanentlypermanently adv 
EGbisifa mustadeemabi-Sifaö mustadymaö adv  
ب ِصـِفـَة مـُستـَديمـَة
MSda'mandaeycmaeN adv 
دا َئماً َ
EGAala toolAalY Twl adv  
عـَلى طول دا َئماً َ
ENperpetuallyperpetually adv 
EGmuw'abbadmuwcabbad adv 
مـُٶ َبّـَد
ENsecondsecond n time 
EGthanyathaenyaö n  
ثا َنيـَة
ENsessionsession n 
EGfatrafatraö n 
فـَتر َة جـَلسـَة
EGgalsagalsaö n 
جـَلسـَة و َقت
ENshort-termshort-term adj 
MSfatra qaseerafatraö QaSyraö adj 
فـَتر َة قـَصير َة
ENspellspell n time
MSfatrafatraö n 
فـَتر َة و َقت