Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

ENfishing netfishing net n  
MSshabakashabakaö n  
شـَبـَكـَة صيد
ENknife sharpenerknife sharpener n 
EGmasannasikkeenamasann sikkynaö n 
مـَسـَنّ سـِكّينـَة
ENpocket knifepocket knife n 
EGmatwamaTwaö n 
مـَطو َة
ENaxeaxe n 
MSbaltabalTaö n 
بـَلطـَة
ENbitbit n drill
EGbarreemabarrymaö n 
بـَرّيمـَة شـَنيور
ENbladeblade n 
EGsinsin n 
سـِن سـِكّـِنـَة
MSshafrashafraö n 
شـَفر َة مـَكـَنـِة حـِلا َقـَة
ENblowerblower n 
MSmunfaechmunfaeK n 
مـُنفا َخ
ENblowtorchblowtorch n 
MSmaw'id illahaemmawqid iil-laHaem n 
مـَوقـِد ا ِللـَحا َم
ENbrushbrush n  
MSfurshafurshaö n  
فـُرشـَة
ENchiselchisel n small
EG'izmeeriiczmyr n 
إزمير
ENdevicedevice n 
MSgihaezgihaez n 
جـِها َز
ENdrilldrill n tool
EGshanyoorshanywr n 
شـَنيور
ENequipmentequipment n 
EGmuAidaetmuAidaet n 
مـُعـِدا َت
ENfilefile n tool
EGmabradmabrad n 
مـَبر َد
ENfunnelfunnel n 
MS'umAqumA n 
قـُمع
ENgas weldergas welder n tool
EGbooribwry n 
بوري لـَحا َم
ENgimletgimlet n 
EGbarreemabarrymaö n 
بـَرّيمـَة شـَنيور
ENhammerhammer n 
EGshakooshshakwsh n 
شـَكوش
ENhatchethatchet n 
MSbaltabalTaö n 
بـَلطـَة
ENhoehoe n 
MSmahraathmaHraath n 
مـَحرا َث
MSf'asfaacs n 
فأس
ENhookhook n fishing
EGgallaebgallaeb n 
جـَلّا َب
EGsinaarit seedSinaariö Syd n 
صـِنا َر ِة صيد
ENice pickice pick n 
EGkassaarit talgkassaariö talg n 
كـَسّا َر ِة تـَلج
ENinstrumentinstrument n device
MSgihaezgihaez n 
جـِها َز
MS'adaetaacdaeö n 
أدا َة
ENladderladder n  
EGsillimsillim n  
سـِلّـِم مـُتنـَقّـَل
ENlime kilnlime kiln n 
EG'ameenaaacmynaö n 
أمينـَة
ENmachinerymachinery n 
MSmakanmakan n 
مـَكـَن
ENmattockmattock n 
EGman'aramanqaraö n 
مـَنقـَر َة
MSf'asfaacs n 
فأس
ENneedleneedle n 
MS'ibraiicbraö n 
إبر َة
ENplaneplane n woodworking tool
EGfaarafaaraö n 
فا َر َة
ENplierspliers n 
EGbinsabinsaö n 
بـِنسـَة
MSzarradiyyazarradiyyaö n 
ز َرّ َد ِييـَة
MSkammaeshakammaeshaö n 
كـَمّا َشـَة
ENpumppump n bicycle
MSmunfaechmunfaeK n 
مـُنفا َخ
ENrakerake n 
MSgarraafgarraaf n 
جـَرّا َف
ENsawsaw n 
MSmunshaarmunshaar n 
مـُنشا َر
EGsiraaksiraak n 
سـِرا َك
ENscissorsscissors n 
MSma'assmaqaSS n 
مـَقـَصّ
ENscoopscoop n 
MSgaroofgarwf n 
جـَروف مـَغر َفـَة
ENscrewdriverscrewdriver n 
MSmifakkmifakk n 
مـِفـَكّ
ENshovelshovel n 
EGkooreekkwryk n 
كوريك
MSgaroofgarwf n 
جـَروف كوريك
ENspadespade n 
EGkooreekkwryk n 
كوريك
ENspannerspanner n 
EGmuftaehmuftaeH n 
مـُفتا َح بـُرغي
ENsyringesyringe n 
EGsiringasiringaö n 
سـِر ِنجـَة
MShu'naHuqnaö n 
حـُقنـَة سـِر ِنجـَة
ENtape measuretape measure n 
EGmazooramazwraö n 
مـَزور َة
ENtenon sawtenon saw n 
EGsarraak zahrsarraak Zahr n lit. saw with a back
سـَرّا َك ظـَهر
EGmunshaar zahrmunshaar Zahr n 
مـُنشا َر ظـَهر
ENthimblethimble n 
MSkustubaenkustubaen n 
كـُستـُبا َن
ENtooltool n 
MS'adaetaacdaeö n 
أدا َة
ENtoolboxtoolbox n 
EGAiddaAiddaö n 
عـِدّ َة صـَندوق
ENtoolkittoolkit n 
EGAiddaAiddaö n 
عـِدّ َة أد َوا َت
ENtorchtorch n 
EGkashshaefkashshaef n 
كـَشّا َف
ENwrenchwrench n 
EGmuftaehmuftaeH n 
مـُفتا َح بـُرغي