Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

EG'ieesharbiicyshaarb n  
إيشا َرب
'ieesharbiicyshaarb m
إيشا َرب
'ieesharbaatiicyshaarbaat pl
إيشا َربا َت
ENscarfscarf n covers hair only 
scarfscarf s
scarvesscarves pl
ENveilveil n covers the hair only
veilveil s
veilsveils pl
MSbarookabaarwkaö n 
با َروكـَة
barookabaarwkaö f
با َروكـَة
bawareekbawaaryk pl
بـَوا َريك
ENwigwig n 
wigwig s
wigswigs pl
EGburneetaburnyTaö n 
بـُرنيطـَة
burneetaburnyTaö f
بـُرنيطـَة
baraneetbaraanyT pl
بـَرا َنيط
ENhathat n 
hathat s
hatshats pl
MSbuneehbunyh n 
بـُنيه
buneehbunyh s
بـُنيه
ENbathing capbathing cap n 
bathing capbathing cap s
bathing capsbathing caps pl
EGtaegtaeg n 
تا َج
taegtaeg m
تا َج
teegaentygaen pl
تيجا َن
ENcrowncrown n 
crowncrown s
crownscrowns pl
ENturbanturban n large
turbanturban s
turbansturbans pl
MShigaebHigaeb n 
حـِجا َب
higaebHigaeb m
حـِجا َب
ENscarfscarf n women's hair covering
scarfscarf s
scarvesscarves pl
MSniqaabniQaab n 
نـِقا َب
niqaabniQaab m
نـِقا َب
MSchimaarKimaar n 
خـِما َر
chimaarKimaar invar
خـِما َر
ENscarfscarf n covers hair and body to waist
scarfscarf s
scarvesscarves pl
EGzaAbootzaAbwt n 
ز َعبوت
zaAbootzaAbwt m
ز َعبوت
zaAbeetzaAbyt pl
ز َعبيت
ENhoodhood n headgear
hoodhood s
hoodshoods pl
MStarbooshTarbwsh n 
طـَربوش
tarbooshTarbwsh m
طـَربوش
tarabeeshTaraabysh pl
طـَرا َبيش
ENfezfez n 
fezfez s
fezzesfezzes pl
MStarhaTarHaö n 
طـَرحـَة
tarhaTarHaö f
طـَرحـَة
turahTuraH pl
طـُر َح
ENscarfscarf n covers hair and neck
scarfscarf s
scarvesscarves pl
ENveilveil n wedding
veilveil s
veilsveils pl
EGta'iyyaTaqiyyaö n 
طـَقـِييـَة
ta'iyyaTaqiyyaö f
طـَقـِييـَة
tawaa'iTawaaqy pl
طـَوا َقي
ENcapcap n worn under turban
capcap s
capscaps pl
MStaa'iyyaTaaqiyyaö n 
طا َقـِييـَة
taa'iyyaTaaqiyyaö f
طا َقـِييـَة
tawaa'iTawaaqy pl
طـَوا َقي
ENcapcap n hat
capcap s
capscaps pl
ENheaddressheaddress n 
headdressheaddress s
headdressesheaddresses pl
EGAimmaAimmaö n 
عـِمّـَة
AimmaAimmaö f
عـِمّـَة
AimamAimam pl
عـِمـَم
ENscarfscarf n to make turban
scarfscarf s
scarvesscarves pl
EGAuqaelAuQael n 
عـُقا َل
AuqaelAuQael m
عـُقا َل
AuqalaetAuQaelaet pl
عـُقا َلا َت
ENheaddress ringheaddress ring n 
headdress ringheaddress ring s
headdress ringsheaddress rings pl
EGghutraGutraö n 
غـُتر َة
ghutraGutraö invar
غـُتر َة
ENheaddressheaddress n 
headdressheaddress s
headdressesheaddresses pl
EGkoofiyyakwfiyyaö n  
كوفـِييـَة
koofiyyakwfiyyaö f
كوفـِييـَة
koofiyyaetkwfiyyaet pl
كوفـِييا َت
ENscarfscarf n neck wear, men and women 
scarfscarf s
scarvesscarves pl
EGmuhaggabamuHaggabaö adj 
مـُحـَجّـَبـَة
muhaggabamuHaggabaö m
مـُحـَجّـَبـَة
muhaggabaetmuHaggabaet pl
مـُحـَجّـَبا َت
ENveiledveiled adj 
veiledveiled 
MSniqaabniQaab n 
نـِقا َب
niqaabniQaab m
نـِقا َب
ENveilveil n covering everything except eyes
veilveil s
veilsveils pl
MShigaebHigaeb n 
حـِجا َب
higaebHigaeb m
حـِجا َب