Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

EGbilastikbilaestik n  
بـِلا َستـِك
bilastikbilaestik invar
بـِلا َستـِك
ENplasticplastic n  
plasticplastic coll
MSbuchaarbuKaar n 
بـُخا َر د ُخّا َن
buchaarbuKaar m
بـُخا َر
'abchiraaacbKiraö pl
أبخـِر َة
ENsteamsteam n 
steamsteam coll
ENvapourvapour n 
vapourvapour s
vapoursvapours pl
EGtawwigtawwig n 
تـَوّ ِج
tawwigtawwig m
تـَوّ ِج
ENbronzebronze n 
bronzebronze 
EGtootyatwtyaa n 
توتيا
tootyatwtyaa m
توتيا
ENzinczinc n 
zinczinc 
ENzinc orezinc ore n 
zinc orezinc ore 
EGganzeerganzyr n 
جـَنزير
ganzeerganzyr m
جـَنزير
ganazeerganazyr pl
جـَنـَزير
ENchainchain n for security
chainchain s
chainschains pl
MShadeedHadyd n  
حـَديد
hadeedHadyd m
حـَديد
ENironiron n metal 
ironiron coll
EGdihndihn n  
د ِهن مـَكـَنـَة
dihndihn m
د ِهن
duhoonduhwn pl
د ُهون
ENgreasegrease n  
greasegrease coll
EGduhniduhny adj 
د ُهني
duhniduhny m
د ُهني
duhniyyaduhniyyaö f
د ُهنـِييـَة
duhoonduhwn pl
د ُهون
ENgreasygreasy adj 
greasygreasy 
MSrusaasruSaaS n 
ر ُصا َص مـَعد َن
rusaasruSaaS coll
ر ُصا َص
ENleadlead n 
leadlead coll
MSzeetzyt n  
زيت
zeetzyt m
زيت
ziyootziywt pl
ز ِيوت
ENoiloil n  
oiloil coll
MSzeet tashheemzyt tashHym n 
زيت تـَشحيم
zeet tashheemzyt tashHym m
زيت تـَشحيم
ENlubricating oillubricating oil n 
(lubricating) oil(lubricating) oil s
(lubricating) oils(lubricating) oils pl
EGsamkarasamkaraö n 
سـَمكـَر َة
samkarasamkaraö f
سـَمكـَر َة
ENmetal workmetal work n 
metal workmetal work invar
MSsilsilasilsilaö n 
سـِلسـِلـَة مـَعد َن
silsilasilsilaö f
سـِلسـِلـَة
salaesilsalaesil pl
سـَلا َسـِل
ENchainchain n jewelry, engineering
chainchain s
chainschains pl
MSsilksilk n 
سـِلك كـَهر َبا َة
silksilk m
سـِلك
'aslaekaacslaek pl
أسلا َك
ENcordcord n electrical
cordcord s
cordscords pl
ENwirewire n 
wirewire s
wireswires pl
EGsiyaegsiyaeg n 
سـِيا َج حـَديد
siyaegsiyaeg m
سـِيا َج
ENrailrail n metal bar
railrail s
railsrails pl
EGseechsyK n 
سيخ
seechsyK m
سيخ
'asyaechaacsyaeK pl
أسيا َخ
ENrailrail n metal bar
railrail s
railsrails pl
ENbarbar n metal
barbar 
ENrodrod n metal
rodrod 
MSshahmshaHm n 
شـَحم
shahmshaHm m
شـَحم
shuhoomshuHwm pl
شـُحوم
ENgreasegrease n  
greasegrease coll
EGsamghSamG n 
صـَمغ أشجا َر
samghSamG m
صـَمغ
ENresinresin n 
resinresin coll
MSsulbSulb n 
صـُلب
sulbSulb m
صـُلب
ENsteelsteel n 
steelsteel coll
EGfoolaezfwlaedh n 
فولا َذ
foolaezfwlaedh m
فولا َذ
ENsteelsteel n 
steelsteel coll
EGkaewitshkaewitsh n 
كا َو ِتش ما َدّ َة
kaewitshkaewitsh m
كا َو ِتش
ENrubberrubber n material
rubberrubber coll
MSkuroomkurwm n 
كـُروم
kuroomkurwm m
كـُروم
ENchromechrome n 
chromechrome coll
MSmaAdanmaAdan n 
مـَعد َن حـَديد
maAdanmaAdan m
مـَعد َن
maAaedinmaAaedin pl
مـَعا َد ِن
ENmetalmetal n 
metalmetal coll
MSmishahhammishaHHam adj 
مـِشـَحّـَم
mishahhammishaHHam m
مـِشـَحّـَم
mishahhamamishaHHamaö f
مـِشـَحّـَمـَة
mishahhameenmishaHHamyn pl
مـِشـَحّـَمين
ENgreasygreasy adj 
greasygreasy 
MSnahaes 'ahmarnaHaes aacHmar n 
نـَحا َس أحمـَر
nahaes 'ahmarnaHaes aacHmar m
نـَحا َس أحمـَر
ENcoppercopper n 
coppercopper coll
MSnahaes 'asfarnaHaes aacSfar n 
نـَحا َس أصفـَر
nahaes 'asfarnaHaes aacSfar m
نـَحا َس أصفـَر
ENbrassbrass n 
brassbrass coll