Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

MS'ahfooraaacHfwraö n 
أحفور َة
ENfossilfossil n 
MS'ardaacrD n  
أرض دور
ENgroundground n  
ENlandland n ground
MS'ardaacrD n 
أرض تـُرا َب
ENearthearth n 
ENsoilsoil n 
MSil'ishra il'ardiyyaiil-qishraö iil-aacrDiyyaö n 
ا ِلقـِشر َة ا ِلأرضـِييـَة
ENcrustcrust n outer layer of the earth
MS'ufu'uucfuq n 
أ ُفـُق
ENhorizonhorizon n 
EGbahr ilshattaanbaHr iil-shaTTaan n 
بـَحر ا ِلشـَطّا َن
ENmiragemirage n 
MSbarrbarr n 
بـَرّ مـِش جـَزير َة
ENmainlandmainland n 
EGbarriyyabarriyyaö n 
بـَرّ ِييـَة
ENwaste landwaste land n 
MSbarribarry adj 
بـَرّي
ENwildwild adj animal, plant
MSbarzachbarzaK n 
بـَرز َخ
ENisthmusisthmus n 
ENstraitstrait n 
EGbaladibalady adj  
بـَلـَدي ريفي
ENruralrural adj  
EGbalaatbalaaT n 
بـَلا َط
ENpaving stonepaving stone n 
ENtiletile n 
MSbilaegbilaeg n 
بـِلا َج
ENbeachbeach n  
MSbee'ibyycy adj 
بيئي
ENenvironmentalenvironmental adj 
EGtalltall n 
تـَلّ
ENcliffcliff n 
EGtaelifataelifaö n 
تا َلـِفـَة
ENwaste landwaste land n 
MStilltill n 
تـِلّ
ENhillhill n 
MSturaabturaab n 
تـُرا َب تـُربـَة
ENearthearth n 
ENsoilsoil n 
MSgabalgabal n  
جـَبـَل
ENmountainmountain n  
MSgabalaeyagabalaeyaö n 
جـَبـَلا َيـَة
ENmoundmound n man made
MSgabaligabaly adj 
جـَبـَلي
ENmountainousmountainous adj 
MSgarfgarf n 
جـَرف نـَهر
ENriver bankriver bank n 
MSgizeeragizyraö n 
جـِزير َة
ENislandisland n 
MShagarHagar n 
حـَجـَر كـِبير
ENrockrock n 
EGhaffaHaeffaö n 
حا َفّـَة
ENcliffcliff n 
EGraasraas n 
را َس ا َ َرض
ENtiptip n of island
ENheadlandheadland n 
MSreefryf n 
ريف
ENcountrysidecountryside n 
MSreefiryfy adj 
ريفي
ENruralrural adj  
EGzalatzalaT n 
ز َلـَط
ENrockrock n 
MSsilsilasilsilaö n 
سـِلسـِلـَة جـَبا َل
ENrangerange n of mountains
MSshaati'shaaTiyc n  
شا َطـِئ
ENbeachbeach n  
ENstrandstrand n shore
MSsahara'SaHaraaC n  
صـَحـَرا َء
ENdesertdesert n  
MSsahraawiSaHraawy adj  
صـَحرا َوي
ENdesertdesert adj  
EGsachrSaKr n 
صـَخر
ENrockrock n 
MStabeeAaTabyAaö n 
طـَبيعـَة
ENnaturenature n 
MSteenTyn n 
طين
ENmudmud n 
MSAaelamiAaelamy adj 
عا َلـَمي كـُلّ ا ِلعا َلـَم
ENglobalglobal adj 
MSghaebaGaebaö n 
غا َبـَة
ENforestforest n 
ENjunglejungle n 
ENwoodwood n forest
MS'eemaqymaö n 
قيمـَة أعلى د َر َجـَة
ENsummitsummit n 
MSqarawiQarawy adj 
قـَر َوي
ENruralrural adj  
ENrusticrustic adj 
MSqaaraQaaraö n 
قا َر َة
ENcontinentcontinent n 
MSqimmaQimmaö n 
قـِمّـَة جـَبـَل
ENsummitsummit n mountain
MSkahfkahf n 
كـَهف
ENcavecave n 
MSmashhad tabeeAimashhad TabyAy n 
مـَشهـَد طـَبيعي
ENlandscapelandscape n scene
MSmaghaaramaGaaraö n 
مـَغا َر َة
ENcaverncavern n 
EGmanaazirmanaaZir n 
مـَنا َظـِر
ENsceneryscenery n 
MSmahgoormahgwr adj 
مـَهجور
ENdeserteddeserted adj unpopulated
ENforsakenforsaken adj 
َبـَندةنـۤد
MSmutahaggarmutaHaggar adj 
مـُتـَحـَجّـَر
ENfossilizedfossilized adj 
ENpetrifiedpetrified adj turned to stone
MSmuheetmuHyT n 
مـُحيط
ENoceanocean n 
MSmusattahmusaTTaH adj 
مـُسـَطّـَح أرض
ENplainplain n 
MSnahrnahr n 
نـَهر
ENriverriver n 
MSwaehawaeHaö n 
وا َحـَة
ENoasisoasis n 
EGwaediwaedy n 
وا َدي
ENvalleyvalley n