Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

MS'ithassiniictHassin vi   
إتحـَسّـِن
'ithassiniictHassin p
إتحـَسّـِن
yithassinyitHassin imp
يـِتحـَسّـِن
ENimproveimprove v   
improveimprove inf
improvedimproved p
improvedimproved pass
EG'itAadaliictAadal v   
إتعـَد َل
'itAadaliictAadal p
إتعـَد َل
yitAidilyitAidil imp
يـِتعـِد ِل
mitAadalmitAadal pass
مـِتعـَد َل
ENimproveimprove v   
improveimprove inf
improvedimproved p
improvedimproved pass
EG'irtaddiicrtadd n 
إرتـَدّ
'irtaddiicrtadd m
إرتـَدّ
ENregressionregression n 
regressionregression 
MS'inchafaadiicnKafaaD n 
إنخـَفا َض
'inchafaadiicnKafaaD m
إنخـَفا َض
ENdeclinedecline n 
declinedecline invar
MS'ufooluucfwl n unconfirmed
أ ُفول هـَبـَط
'ufooluucfwl m
أ ُفول
ENdeclinedecline n 
declinedecline invar
MStahassuntaHassun n 
تـَحـَسّـُن
tahassuntaHassun m
تـَحـَسّـُن
ENimprovementimprovement n getting better
improvementimprovement s
improvementsimprovements pl
MStahseentaHsyn n 
تـَحسين
tahseentaHsyn m
تـَحسين
tahseenaettaHsynaet pl
تـَحسينا َت
ENimprovementimprovement n making better
improvementimprovement s
improvementsimprovements pl
ENreformreform n 
reformreform s
ENadvanceadvance n improvement
advanceadvance s
advancesadvances pl
MStaraagaAtaraagaA v 
تـَرا َجـَع
taraagaAtaraagaA p
تـَرا َجـَع
yitraagaAyitraagaA imp
يـِترا َجـَع
ENregressregress v 
regressregress inf
regressedregressed p
regressedregressed pass
ENretreatretreat v 
retreatretreat inf
retreatedretreated p
retreatedretreated pass
MStatawwurtaTawwur n  
تـَطـَوّ ُر
tatawwurtaTawwur m
تـَطـَوّ ُر
tatweertaTwyr m
تـَطوير
tatawwuraattaTawwuraat pl
تـَطـَوّ ُرا َت
ENdevelopmentdevelopment n progress 
developmentdevelopment invar
MStatweertaTwyr n 
تـَطوير
tatweertaTwyr m
تـَطوير
ENdevelopmentdevelopment n progress 
developmentdevelopment invar
MStaqaddumtaQaddum n 
تـَقـَدّ ُم
taqaddumtaQaddum m
تـَقـَدّ ُم
ENprogressprogress n 
progressprogress invar
ENchangechange n progress
changechange invar
ENevolutionevolution n 
evolutionevolution s
MStalaftalaf vi  
تـَلـَف نـِز ِل
talaftalaf p
تـَلـَف
yitlifyitlif imp
يـِتلـِف
taeliftaelif act
تا َلـِف
matloofmatlwf pass
مـَتلوف
ENdeterioratedeteriorate vi  
deterioratedeteriorate inf
deteriorateddeteriorated p
MSgazrigadhry adj 
جـَذري
gazrigadhry m
جـَذري
gazriyyagadhriyyaö f
جـَذر ِييـَة
ENradicalradical adj 
radicalradical 
MSgawwidgawwid v  
جـَوّ ِد
gawwidgawwid p
جـَوّ ِد
yigawwidyigawwid imp
يـِجـَوّ ِد
mugawwadmugawwad pass
مـُجـَوّ َد
ENimproveimprove v   
improveimprove inf
improvedimproved p
improvedimproved pass
EGAaddilAaddil v  
عـَدّ ِل
AaddilAaddil p
عـَدّ ِل
yiAaddilyiAaddil imp
يـِعـَدّ ِل
muAaddilmuAaddil pass
مـُعـَدّ ِل
ENeditedit v  
editedit inf
editededited p
editededited pass
MSAazzizAazziz v  
عـَزّ ِز أحسـَن
AazzizAazziz p
عـَزّ ِز
yiAazzizyiAazziz imp
يـِعـَزّ ِز
muAazzizmuAazziz pass
مـُعـَزّ ِز
ENenhanceenhance v  
enhanceenhance inf
enhancedenhanced inf
enhancedenhanced p
EGmutahassinmutaHassin adj 
مـُتـَحـَسّـِن
mutahassinmutaHassin m
مـُتـَحـَسّـِن
mutahassinamutaHassinaö f
مـُتـَحـَسّـِنـَة
mutahassineenmutaHassinyn pl
مـُتـَحـَسّـِنين
ENimprovedimproved adj 
improvedimproved 
MSmutachallifmutaKallif adj 
مـُتـَخـَلّـِف
mutachallifmutaKallif m
مـُتـَخـَلّـِف
mutachallifamutaKallifaö f
مـُتـَخـَلّـِفـَة
mutachallifeenmutaKallifyn pl
مـُتـَخـَلّـِفين
ENunderdevelopedunderdeveloped adj 
underdevelopedunderdeveloped 
ENbackwardbackward adj undeveloped
backwardbackward 
MSmutaqaddimmutaQaddim adj 
مـُتـَقـَدّ ِم
mutaqaddimmutaQaddim m
مـُتـَقـَدّ ِم
mutaqaddimamutaQaddimaö f
مـُتـَقـَدّ ِمـَة
mutaqaddimeenmutaQaddimyn pl
مـُتـَقـَدّ ِمين
ENprogressiveprogressive adj 
progressiveprogressive 
MSnizilnizil v  
نـِز ِل إنحـِدا َر
nizilnizil p
نـِز ِل
yinzilyinzil imp
يـِنز ِل
ENdeclinedecline v deteriorate 
declinedecline inf
declineddeclined p
declineddeclined pass
ENdeterioratedeteriorate vi  
deterioratedeteriorate inf
deteriorateddeteriorated p
ENget worseget worse v  
(get) worse(get) worse inf
(got) worse(got) worse pl