Verb details

Word:pardonpardon 
Meaning:Aafa AanAafY Aan  عـَفى عـَن

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I pardoned'ana Aafeetaacnaa Aafyt أنا َ عـَفيت
We pardoned'ihna AafeenaiicHnaa Aafynaa إحنا َ عـَفينا
You(m) pardoned'inta Aafeetiicnta Aafyt إنت َ عـَفيت
You(f) pardoned'inti Aafeetiiicnti Aafyty إنت ِ عـَفيتي
You(pl) pardoned'intu Aafeetuiicntoo Aafytoo إنتوا عـَفيتوا
He/it(m) pardonedhuwa Aafahuwa AafY هـُو َ عـَفى
She/it(f) pardonedhiya Aafyithiya Aafyit هـِي َ عـَفيـِت
They pardonedhumma Aafuhumma Aafoo هـُمّ َ عـَفوا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might pardon'ana yimkin 'aAfiaacnaa yimkin aacAfy أنا َ يـِمكـِن أعفي
We might pardon'ihna yimkin niAfiiicHnaa yimkin niAfy إحنا َ يـِمكـِن نـِعفي
You(m) might pardon'inta yimkin tiAfiiicnta yimkin tiAfy إنت َ يـِمكـِن تـِعفي
You(f) might pardon'inti yimkin tiAfiiicnti yimkin tiAfy إنت ِ يـِمكـِن تـِعفي
You(pl) might pardon'intu yimkin tiAfuiicntoo yimkin tiAfoo إنتوا يـِمكـِن تـِعفوا
He/it(m) might pardonhuwa yimkin yiAfihuwa yimkin yiAfy هـُو َ يـِمكـِن يـِعفي
She/it(f) might pardonhiya yimkin tiAfihiya yimkin tiAfy هـِي َ يـِمكـِن تـِعفي
They might pardonhumma yimkin yiAfuhumma yimkin yiAfoo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِعفوا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I pardon'ana baAfiaacnaa baAfy أنا َ بـَعفي
We pardon'ihna biniAfiiicHnaa biniAfy إحنا َ بـِنـِعفي
You(m) pardon'inta bitiAfiiicnta bitiAfy إنت َ بـِتـِعفي
You(f) pardon'inti bitiAfiiicnti bitiAfy إنت ِ بـِتـِعفي
You(pl) pardon'intu bitiAfuiicntoo bitiAfoo إنتوا بـِتـِعفوا
He/it(m) pardonshuwa biyiAfihuwa biyiAfy هـُو َ بـِيـِعفي
She/it(f) pardonshiya bitiAfihiya bitiAfy هـِي َ بـِتـِعفي
They pardonhumma biyiAfuhumma biyiAfoo هـُمّ َ بـِيـِعفوا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will pardon'ana haAfiaacnaa haAfy أنا َ هـَعفي
We will pardon'ihna haniAfiiicHnaa haniAfy إحنا َ هـَنـِعفي
You(m) will pardon'inta hatiAfiiicnta hatiAfy إنت َ هـَتـِعفي
You(f) will pardon'inti hatiAfiiicnti hatiAfy إنت ِ هـَتـِعفي
You(pl) will pardon'intu hatiAfuiicntoo hatiAfoo إنتوا هـَتـِعفوا
He/it(m) will pardonhuwa hayiAfihuwa hayiAfy هـُو َ هـَيـِعفي
She/it(f) will pardonhiya hatiAfihiya hatiAfy هـِي َ هـَتـِعفي
They will pardonhumma hayiAfuhumma hayiAfoo هـُمّ َ هـَيـِعفوا

Imperative

telling somebody to do something

EnglishEgyptian
You(m) pardon!'iAfiiicAfy إعفي
You(f) pardon!'iAfiiicAfy إعفي
You(pl) pardon!'iAfuiicAfoo إعفوا