Verb details

Word:taketake 
Meaning:'ittachaziicttaKadh  إتّـَخـَذ

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I took'ana 'ittachaztaacnaa iicttaKadht أنا َ إتّـَخـَذت
We took'ihna 'ittachaznaiicHnaa iicttaKadhnaa إحنا َ إتّـَخـَذنا
You(m) took'inta 'ittachaztiicnta iicttaKadht إنت َ إتّـَخـَذت
You(f) took'inti 'ittachaztiiicnti iicttaKadhty إنت ِ إتّـَخـَذتي
You(pl) took'intu 'ittachaztuiicntoo iicttaKadhtoo إنتوا إتّـَخـَذتوا
He/it(m) tookhuwa 'ittachazhuwa iicttaKadh هـُو َ إتّـَخـَذ
She/it(f) tookhiya 'ittachazithiya iicttaKadhit هـِي َ إتّـَخـَذ ِت
They tookhumma 'ittachazuhumma iicttaKadhoo هـُمّ َ إتّـَخـَذوا