Word details

Word: shuraaAashuraaAaö  شـُرا َعـَة
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:buildings: parts
Usage: occasionally

Forms

shuraaAashuraaAaö f شـُرا َعـَة

Meanings

ENwindowwindow noun

Similar words

EGshuraaAashuraaAaö noun شـُرا َعـَة
MSshiraaAshiraaA noun شـِرا َع
EGmarkib shiraaAimarkib shiraaAy noun مـَركـِب شـِرا َعي
EGbaraaAabaraaAaö noun بـَرا َعـَة
EGbaraaAabaraaAaö noun بـَرا َعـَة