Word details

Word: kilmakilmaö   كـِلمـَة
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:communication: language
Usage: daily

Forms

kilmakilmaö f كـِلمـَة
kilimaetkilimaet pl كـِلـِما َت

Meanings

ENwordword noun

Similar words

EGkallimaatkallimaat noun كـَلّـِما َت
MSkilmakilmaö noun كـِلمـَة
EGkadmakadmaö noun كـَدمـَة
EGkullamae...kull mae... pronoun كـُلّ ما َ٫٫٫
EGhalamaHalamaö noun حـَلـَمـَة