Word details

Word: AaemilAaemil   عا َمـِل
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:work: trade
Usage: regularly

Forms

AaemilAaemil m عا َمـِل
AummaelAummael pl عـُمّا َل

Meanings

ENworkerworker noun

Similar words

EGAaemal mangamAaemal mangam noun عا َمـَل مـَنجـَم
MSAaemilAaemil noun عا َمـِل
EG'ummaaluucmmaal conjunction أ ُمّا َل
MS'amalaacmal noun أمـَل
MSAamalAamal verb عـَمـَل