Word details

Word: odourodour 
Notes:
Language: English
Element: noun
Thesaurus:people: senses
Usage: occasionally
Rank: 6006

Forms

odourodour s
odoursodours pl

Meanings

MSbuchaarbuKaar noun بـُخا َر
EGreeharyHaö noun ريحـَة

Similar words

ENodourodour noun
ENcolourcolour noun
ENyoursyours adjective
ENdoordoor noun
ENtourtour noun