Word details

Word: AardazawaegAarD zawaeg  عـَرض ز َوا َج
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:society: marriage
Usage: occasionally

Forms

AardazawaegAarD zawaeg m عـَرض ز َوا َج

Meanings

ENproposalproposal noun

Similar words

MSAardazawaegAarD zawaeg noun عـَرض ز َوا َج
MSmabrad dawaafirmabrad Dawaafir noun مـَبر َد ضـَوا َفـِر
EGroozmaarirwzmaary noun روزما َري
EG'uoodit sufrauucwDiö sufraö noun أ ُوضـِة سـُفر َة
MSrubaat gazmarubaaT gazmaö noun ر ُبا َط جـَزمـَة