Word details

Word: muwaatinmuwaaTin  مـُوا َطـِن
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:society: nationality
Usage: occasionally

Forms

muwaatinmuwaaTin m مـُوا َطـِن
muwaatineenmuwaaTinyn pl مـُوا َطـِنين

Meanings

ENcitizencitizen noun

Similar words

MSmuwaatinmuwaaTin noun مـُوا َطـِن
MSmeena'mynaaC noun مينا َء
EGwaatiwaaTy adjective وا َطي
EGwaatiwaaTy adjective وا َطي
EGwaatiwaaTy adjective وا َطي