Word details

Word: makkinmakkin   مـَكّـِن
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: verb
Thesaurus:influence: control
Usage: occasionally

Forms

makkinmakkin p مـَكّـِن
yimakkinyimakkin imp يـِمـَكّـِن

Meanings

ENenableenable verb

Similar words

MSmakkinmakkin verb مـَكّـِن
EGyimkinyimkin expression يـِمكـِن
EGmakanamakanaö noun مـَكـَنـَة
MSmakanamakanaö noun مـَكـَنـَة
MSmakanit Aasrmakaniö AaSr noun مـَكـَنـِة عـَصر