Word details

Word: muzakkiraatmudhakkiraat  مـُذ َكّـِرا َت
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:communication: written
Usage: occasionally

Forms

muzakkiraatmudhakkiraat m مـُذ َكّـِرا َت

Meanings

ENdiarydiary noun
ENmemoirmemoir noun
ENjournaljournal noun

Similar words

EGmuzakkiraatmudhakkiraat noun مـُذ َكّـِرا َت
EGmudakkara sanawiyyamudakkaraö sanawiyyaö noun مـُد َكّـَر َة سـَنـَو ِييـَة
MSmufakkiramufakkiraö noun مـُفـَكّـِر َة
EGmikassaraatmikassaraat noun مـِكـَسّـَرا َت
EGkassaarit mukassaraatkassaariö mukassaraat noun كـَسّا َر ِة مـُكـَسّـَرا َت