Word details

Word: tawahhudtawaHHud  تـَو َحّـُد
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:health: mental
Usage: occasionally

Forms

tawahhudtawaHHud m تـَو َحّـُد

Meanings

ENautismautism noun

Similar words

MStawahhudtawaHHud noun تـَو َحّـُد
MSwahhidwaHHid verb و َحّـِد
MSmutawahhidmutawaHHid adjective مـُتـَو َحّـِد
MSmutawahhidmutawaHHid adjective مـُتـَو َحّـِد
MSwahhidwaHHid intransitive verb و َحّـِد