Word details

Word: 'abaAdaacbaAd  أبـَعد
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: verb
Thesaurus:qualities: inclusion
Usage: daily

Forms

'abaAdaacbaAd p أبـَعد
yibAidyibAid imp يـِبعـِد
mubaAdmubaAd pass مـُبـَعد

Meanings

EN(keep) apart(keep) apart verb
ENseparateseparate verb

Similar words

EG'abaAdaacbaAd verb أبـَعد
EGmabda'mabdaC noun مـَبد َء
MSbaAdbaAd preposition بـَعد
EGbaAdakidabaAd kidaa adverb بـَعد كـِدا
EGbaAadbaAad verb بـَعـَد