Word details

Word: mabeetmabyt  مـَبيت
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:home: residence
Usage: regularly

Forms

mabeetmabyt m مـَبيت

Meanings

ENlodginglodging noun

Similar words

MSmibayyitmibayyit noun مـِبـَييـِت
EGmabeetmabyt noun مـَبيت
MSmayyitmayyit noun مـَييـِت
MSbiytbiyt noun بـِيت
MSbiyt ilAankabootbiyt iil-Aankabwt noun بـِيت ا ِلعـَنكـَبوت