Word details

Word: waAiwaAy  و َعي
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:people: states
Usage: occasionally

Forms

waAiwaAy m و َعي

Meanings

ENconsciousnessconsciousness noun

Similar words

EGwaAiwaAy noun و َعي
EG'iwaAaiicwaAY imperative إو َعى
EG'iwaAaiicwaAY imperative إو َعى
MSwaAawaeAY intransitive verb وا َعى
EGwaatiwaaTy adjective وا َطي