Word details

Word: daAafDaAaf    ضـَعـَف
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: verb
Thesaurus:qualities: durable
Usage: regularly

Forms

daAafDaAaf p ضـَعـَف
yidAafyiDAaf imp يـِضعـَف
madAoofmaDAwf pass مـَضعوف

Meanings

ENweakenweaken verb

Similar words

MSdaAafDaAaf verb ضـَعـَف
EGmudaafmuDaaf adjective مـُضا َف
EGshee' mudaafshyC muDaaf noun شيء مـُضا َف
MSAirifAirif verb عـِر ِف
MSAirifAirif verb عـِر ِف