Word details

Word: chidmaKidmaö  خـِدمـَة
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:work: trade
Usage: daily

Forms

chidmaKidmaö f خـِدمـَة
chadamaetKadamaet pl خـَد َما َت

Meanings

ENserviceservice noun

Similar words

MSchidmaKidmaö noun خـِدمـَة
MSchidma 'igtimaaAiyaKidmaö iicgtimaaAiyaö noun خـِدمـَة إجتـِما َعـِيـَة
MSchidmaKidmaö noun خـِدمـَة
MSchidma AaskariyyaKidmaö Aaskariyyaö noun خـِدمـَة عـَسكـَر ِييـَة
MSchaddamaKaaddamaö noun خا َدّ َمـَة