Word details

Word: fikrfikr  فـِكر
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:intellect: consider
Usage: daily

Forms

fikrfikr m فـِكر

Meanings

ENthoughtthought noun

Similar words

MSfikrfikr noun فـِكر
MSfakkarfakkar verb فـَكّـَر
MSfikrfikr noun فـِكر
MSfakkar fifakkar fy verb فـَكّـَر في
MSfakkarfakkar verb فـَكّـَر