Word details

Word: rawaAarawaAaö  ر َو َعـَة
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: adjective
Thesaurus:qualities: special
Usage: regularly

Forms

rawaAarawaAaö invar ر َو َعـَة

Meanings

ENfabulousfabulous adjective

Similar words

MSrawaAarawaAaö adjective ر َو َعـَة
MSriwaeyariwaeyaö noun ر ِوا َيـَة
MSdiraAdiraA noun د ِر َع
MSfarrAfarrA noun فـَرّع
MSfarrAfarrA noun فـَرّع