Word details

Word: 'iwaAaiicwaAY   إو َعى
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: imperative
Thesaurus:communication: courtesy
Usage: daily

Forms

'iwaAaiicwaAY m إو َعى
'iooAiiicwAy f إوعي
'iooAwaiicwAwaa pl إوعوا

Meanings

ENmake sure that you don'tmake sure that you don't imperative

Similar words

EG'iwaAaiicwaAY imperative إو َعى
EG'iwaAaiicwaAY imperative إو َعى
EGAaemAaem noun عا َم
EGAoodAwd noun عود
MS'aoosaAaacwsaA comparative أوسـَع