Word details

Word: AalaAalY   عـَلى
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: preposition
Thesaurus:movement: position
Usage: daily

Forms

AalaAalY  عـَلى

Meanings

ENatat preposition
ENuponupon preposition

Similar words

MSAala baAdAalY baAD preposition عـَلى بـَعض
MStisbah Aala cheertiSbaH AalY Kyr expression تـِصبـَح عـَلى خير
MSwa Aala zalikwa AalY dhalik adverb و َ عـَلى ذ َلـِك
MSAala shart 'innAalY sharT iicnn conjunction عـَلى شـَرط إنّ
MSAalaAalY preposition عـَلى