Word details

Word: daaAafDaaAaf  ضا َعـَف
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: verb
Thesaurus:quantity: quantity
Usage: understood

Forms

daaAafDaaAaf p ضا َعـَف
yidaaAifyiDaaAif imp يـِضا َعـِف
mudaaAafmuDaaAaf pass مـُضا َعـَف

Meanings

ENdoubledouble verb

Similar words

MSdaaAafDaaAaf verb ضا َعـَف
EGmudaaAifmuDaaAif adjective مـُضا َعـِف
EGmudaafmuDaaf adjective مـُضا َف
EGshee' mudaafshyC muDaaf noun شيء مـُضا َف
MSdaaADaaA verb ضا َع