Word details

Word: 'istaqraariicstaQraar  إستـَقرا َر
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:qualities: durable
Usage: regularly

Forms

'istaqraariicstaQraar m إستـَقرا َر

Meanings

ENstabilitystability noun

Similar words

EG'istaqraariicstaQraar noun إستـَقرا َر
MSbi'istimraarbi-iicstimraar adjective ب ِإستـِمرا َر
MS'istaqaaliicstaQaal intransitive verb إستـَقا َل
MSbi'istimraarbi-iicstimraar adverb ب ِإستـِمرا َر
MS'istaAaariicstaAaar verb إستـَعا َر