Word details

Word: AalaniAalany  عـَلـَني
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: adverb
Thesaurus:qualities: public
Usage: regularly

Forms

AalaniAalany  عـَلـَني

Meanings

ENpubliclypublicly adverb

Similar words

EGAalaniAalany adverb عـَلـَني
MSAala baAdAalY baAD preposition عـَلى بـَعض
MStisbah Aala cheertiSbaH AalY Kyr expression تـِصبـَح عـَلى خير
MSwa Aala zalikwa AalY dhalik adverb و َ عـَلى ذ َلـِك
MSAala shart 'innAalY sharT iicnn conjunction عـَلى شـَرط إنّ