Word details

Word: waatiwaaTy  وا َطي
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: adjective
Thesaurus:quantity: degree
Usage: regularly

Forms

waatiwaaTy m وا َطي
waatiyyawaaTiyyaö f وا َطـِييـَة
waatiyeenwaaTiyyn pl وا َطـِيين

Meanings

ENlowlow adjective

Similar words

EGwaatiwaaTy adjective وا َطي
EGwaatiwaaTy adjective وا َطي
EGwaatiwaaTy adjective وا َطي
EGwattawaTTY verb و َطّى
EGguhd waatiguhd waaTy noun جـُهد وا َطي