Word details

Word: 'abaAdaminaacbaAd min  أبـَعد مـِن
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: preposition
Thesaurus:movement: position
Usage: occasionally

Forms

'abaAdaminaacbaAd min  أبـَعد مـِن

Meanings

ENbeyondbeyond preposition
ENpastpast adverb

Similar words

EG'abaAdaminaacbaAd min preposition أبـَعد مـِن
EG'ibaAdaAaniicbaAd Aan verb إبـَعد عـَن
EG'itAada miniictAadY min verb إتعـَدى مـِن
MSbaAdamabaAd mae conjunction بـَعد ما
EGla bddaminlaa bOdd min expression لا َ بـْدّ مـِن