Word details

Word: baAeed AanbaAyd Aan  بـَعيد عـَن
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: adverb
Thesaurus:movement: position
Usage: regularly

Forms

baAeed AanbaAyd Aan  بـَعيد عـَن

Meanings

ENaway (from)away (from) adverb

Similar words

EGbaAeed AanbaAyd Aan adverb بـَعيد عـَن
EG'ibaAdaAaniicbaAd Aan verb إبـَعد عـَن
EGbAad 'iznakbAad iicdhn-ak expression بعـَد إذن َك
EG'abaAdaminaacbaAd min preposition أبـَعد مـِن
EGbaAdeenbaAdyn preposition بـَعدين