Word details

Word: maeAadamaeAadaa   ما َعـَدا
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: preposition
Thesaurus:intellect: logic
Usage: daily

Forms

maeAadamaeAadaa  ما َعـَدا

Meanings

ENexceptexcept preposition

Similar words

MSmaeAadamaeAadaa preposition ما َعـَدا
MSAdwAdw noun عدو
EGmaAaedmaAaed noun مـَعا َد
EGmaAaed nihae'imaAaed nihaeycy noun مـَعا َد نـِها َئي
EG'echir maAaedeeKir maAaed noun آخـِر مـَعا َد