Word details

Word: barraadbarraad   بـَرّا َد
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:food: equipment
Usage: daily

Forms

barraadbarraad m بـَرّا َد
barareedbaraaryd pl بـَرا َريد

Meanings

ENkettlekettle noun

Similar words

MSbarraad shaeibarraad shaey noun بـَرّا َد شا َي
EGbarraadbarraad noun بـَرّا َد
EGbarriyyabarriyyaö noun بـَرّ ِييـَة
MSburghiburGy noun بـُرغي
EGbarraanibarraany adjective بـَرّا َني