Word details

Word: waatiwaaTy   وا َطي
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: adjective
Thesaurus:character: honesty
Usage: regularly

Forms

waatiwaaTy m وا َطي
waatiyyawaaTiyyaö f وا َطـِييـَة
waatiyeenwaaTiyyn pl وا َطـِيين

Meanings

ENunderhandunderhand adjective
ENsneakysneaky adjective
ENdeviousdevious adjective

Similar words

EGwaatiwaaTy adjective وا َطي
EGwaatiwaaTy adjective وا َطي
EGwaatiwaaTy adjective وا َطي
EGwattawaTTY verb و َطّى
EGguhd waatiguhd waaTy noun جـُهد وا َطي