Word details

Word: burtu'aanburtuqaan   بـُرتـُقا َن
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:food: fruit
Usage: daily

Forms

burtu'aanburtuqaan coll بـُرتـُقا َن

Meanings

ENorangeorange noun

Similar words

EGburtu'aanburtuqaan noun بـُرتـُقا َن
EGburtu'aaniburtuqaany adjective بـُرتـُقا َني
MSbi'itqaanbi-iictQaan adverb ب ِإتقا َن
MSburtuqaalburtuQaal noun بـُرتـُقا َل
MSburtuqaaliburtuQaaly adjective بـُرتـُقا َلي