Word details

Word: ra''aAraqqaA   ر َقّـَع
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: verb
Thesaurus:clothing: dressmaking
Usage: occasionally

Forms

ra''aAraqqaA p ر َقّـَع
yira''aAyiraqqaA imp يـِر َقّـَع
mura''aAmuraqqaA pass مـُر َقّـَع

Meanings

ENpatchpatch verb

Similar words

MSra''aAraqqaA verb ر َقّـَع
MSru'AaruqAaö noun ر ُقعـَة
EGmawqaA 'iliktroonimawQaA iicliktrwny noun مـَوقـَع إلـِكتروني
EGmawqaAmawQaA noun مـَوقـَع
MSmargaAmargaA noun مـَرجـَع