Word details

Word: ilr'aiilAammiil-raacy iil-Aaemm  ا ِلرأي ا ِلعا َمّ
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:intellect: opinion
Usage: regularly

Forms

ilr'aiilAammiil-raacy iil-Aaemm m ا ِلرأي ا ِلعا َمّ

Meanings

ENpublic opinionpublic opinion noun

Similar words

MSilr'aiilAammiil-raacy iil-Aaemm noun ا ِلرأي ا ِلعا َمّ
MSilquwa ilAaamilaiil-QuwY iil-Aaamilaö noun ا ِلقـُوى ا ِلعا َمـِلـَة
EGAala ilAumoomAalY iil-Aumwm adverb عـَلى ا ِلعـُموم
EGAala ilAumoomAalY iil-Aumwm adverb عـَلى ا ِلعـُموم
EGAala ilmaAaeshAalY iil-maAaesh adjective عـَلى ا ِلمـَعا َش