Word details

Word: gumlagumlaö   جـُملـَة
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:communication: language
Usage: daily

Forms

gumlagumlaö f جـُملـَة
gumalgumal pl جـُمـَل

Meanings

ENsentencesentence noun
ENclauseclause noun

Similar words

MSgammalgammal noun جـَمّـَل
EGAeen gamalAyn gamal noun عين جـَمـَل
MSgumlagumlaö noun جـُملـَة
MSgamalgamal noun جـَمـَل
MSgamaelgamael noun جـَما َل