Word details

Word: 'ameesqamyS   قـَميص
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:clothing: outer wear
Usage: daily

Forms

'ameesqamyS m قـَميص
'umsaanqumSaan pl قـُمصا َن

Meanings

ENshirtshirt noun

Similar words

MS'ameesqamyS noun قـَميص
EG'amis noomqamiS nwm noun قـَمـِص نوم
MSmasnaAmaSnaA noun مـَصنـَع
EGmusraanmuSraan noun مـُصرا َن
MSmusanniAmuSanniA adjective مـُصـَنّـِع