Word details

Word: anywayanyway  
Notes:
Language: English
Element: adverb
Thesaurus:intellect: logic

Forms

anywayanyway 
anywaysanyways 

Meanings

EGAala ilAumoomAalY iil-Aumwm adverb عـَلى ا ِلعـُموم
MSAala 'ai haelAalY aacy Hael adverb عـَلى أي حا َل
EGAala kullahaelAalY kull Hael expression عـَلى كـُلّ حا َل
EGAamatanAamataeN adverb عـَمـَتاً َ

Similar words

ENanywayanyway adverb
ENalwaysalways adverb
ENanalystanalyst noun
ENanalyseanalyse verb
ENhallwayhallway noun