Word details

Word: tawseeltawSyl  تـَوصيل
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:movement: move something
Usage: regularly

Forms

tawseeltawSyl m تـَوصيل

Meanings

ENdeliverydelivery noun

Similar words

EGtawseeltawSyl noun تـَوصيل
EGtawseelatawSylaö noun تـَوصيلـَة
EGtafseeltafSyl noun تـَفصيل
MStafseeltafSyl noun تـَفصيل
MSgawaeb tawsiyyagawaeb tawSiyyaö noun جـَوا َب تـَوصـِييـَة