Word details

Word: baAdashuwayabaAd shuwayaa   بـَعد شـُو َيا
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: adverb
Thesaurus:time: relative time
Usage: daily

Forms

baAdashuwayabaAd shuwayaa  بـَعد شـُو َيا

Meanings

ENsoonsoon adverb

Similar words

EGbaAdashuwayabaAd shuwayaa adverb بـَعد شـُو َيا
MSbarraad shaeibarraad shaey noun بـَرّا َد شا َي
EGzaebit geeshZaebiT gysh noun ظا َبـِط جيش
EGbayaeA wardbayaeA ward noun بـَيا َع و َرد
EG'iddi ba'sheeshiicddy baqshysh verb إدّي بـَقشيش