Word details

Word: 'a'raAaacqraA  أقر َع
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: adjective
Thesaurus:people: attributes
Usage: occasionally

Forms

'a'raAaacqraA m أقر َع
'araAaqaraAaö f قـَر َعـَة
'urAqurA pl قـُرع

Meanings

ENbaldbald adjective

Similar words

EG'araA AasaliqaraA Aasaly noun قـَر َع عـَسـَلي
EG'a'raAaacqraA adjective أقر َع
MS'arAaAasaliqarA Aasaly noun قـَرع عـَسـَلي
MS'arAqarA noun قـَرع
MS'araqaraa verb قـَرا