Word details

Word: sakansakan   سـَكـَن
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: verb
Thesaurus:home: residence
Usage: regularly

Forms

sakansakan p سـَكـَن
yuskunyuskun imp يـُسكـُن
saekinsaekin act سا َكـِن
maskoonmaskwn pass مـَسكون

Meanings

ENhousehouse verb
ENaccommodateaccommodate verb

Similar words

EGmaskoonmaskwn adjective مـَسكون
EGsakansakan verb سـَكـَن
MSsikinsikin intransitive verb سـِكـِن
MSmukawwinmukawwin noun مـُكـَوّ ِن
MSmukawwunmukawwun noun مـُكـَوّ ُن