Word details

Word: muna'samunaaqSaö  مـُنا َقصـَة
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:work: business
Usage: occasionally

Forms

muna'samunaaqSaö f مـُنا َقصـَة
munaa'isaatmunaaqiSaat pl مـُنا َقـِصا َت

Meanings

ENbidbid noun

Similar words

EGmuna'samunaaqSaö noun مـُنا َقصـَة
MSmuna'shamunaaqshaö noun مـُنا َقشـَة
MSmuna'shamunaaqshaö noun مـُنا َقشـَة
MSma'assmaqaSS noun مـَقـَصّ
MSmanassamanaSSaö noun مـَنـَصّـَة