Word details

Word: laknalaknaö  لـَكنـَة
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:communication: spoken
Usage: regularly

Forms

laknalaknaö f لـَكنـَة
laknaetlaknaet pl لـَكنا َت

Meanings

ENaccentaccent noun

Similar words

MSlaknalaknaö noun لـَكنـَة
EGlakmalakmaö noun لـَكمـَة
MSmalikamalikaö noun مـَلـِكـَة
MSlaekinlaekin conjunction لا َكـِن
MSmukawwinmukawwin noun مـُكـَوّ ِن