Word details

Word: badee'baedyC  با َديء
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:education: qualifications
Usage: occasionally

Forms

badee'baedyC m با َديء

Meanings

ENbeginnerbeginner noun

Similar words

EGbadee'baedyC noun با َديء
MSbad'abadaac verb بـَدأ
MSbaAdbaAd preposition بـَعد
EGbaAdakidabaAd kidaa adverb بـَعد كـِدا
EG'iddi ba'sheeshiicddy baqshysh verb إدّي بـَقشيش